Privacy statement

Privacyreglement Roesalka

Het privacyreglement is tot stand gekomen naar aanleiding van de wet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
De Oekraïense Zang- en Dansvereniging Roesalka neemt deze wet zeer serieus.

De persoonsgegevens die in de ledenadministratie staan zijn: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, ingangsdatum lidmaatschap, geboortedatum, bankrekeningnummer. Al deze gegevens zijn ter zake dienend. Van leden wordt verwacht zelf alert te zijn wanneer er gefotografeerd of gefilmd wordt.

Verwerker: de secretaris verwerkt de gegevens. De gegevens worden veilig opgeslagen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Gebruikers van persoonsgegevens zijn: het bestuur, zang- en dansleiding en eventueel een commissie m.b.t. activiteiten waarvoor mensen uitgenodigd moeten worden.
De penningmeester heeft uiteraard ook het bankrekeningnummer van de leden.

Op de ledenlijst, die digitaal en eventueel op papier wordt verspreid onder de leden, staat alleen naam, plaatsnaam, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum vermeld.

De webmaster van Roesalka is verantwoordelijk voor de webpagina van de website.

Foto’s en films op de website: hier wordt via het document dat leden tekenen m.b.t. de AVG, toestemming voor gegeven. De deelnemers weten dat er foto’s en films gemaakt worden en deze geplaatst kunnen worden op de website en facebook. Indien dit niet wenselijk is, kunnen zij eventueel buiten beeld gaan staan c.q. even de zaal verlaten. Dit is vooral van belang wanneer er gasten aanwezig zijn.
Leden hebben ten allen tijde recht op inzage en wijziging van hun gegevens.